ASFALTIRANJE


Asfaltiramo dvorišča, dovozne poti, parkirišča, igrišča, ceste, pešpoti, pločnike, parkirišča... Asfaltiranje opravljamo ročno in strojno. Ponujamo vam celovito storitev, ki obsega pripravo terena, polaganje robnikov, izdelavo fekalne in meteorne kanalizacije ter vse potrebne inštalacije. Opravljamo tudi razna popravila na asfaltnih površinah kot npr. krpanje lukenj oz. poškodb, popravila asfaltne osnove ali popravila nove asfaltne prevleke.
Nudimo kompletno pripravo terena za asfaltiranje:

- izkopi
- nasipi
- odvoz materiala

Poskrbimo za ureditev komunalne infrastrukture. Izvajamo dela na področju izgradnje in urejanja dvorišč in parkirišč ter dovoznih poti:

- asfaltiranje
- tlakovanje
- ureditev okolice objektovAsfaltiranje je pomembno in zahtevno delo. Ko je enkrat vgrajen, je napake težko popraviti, zato je najbolje to delo prepustiti strokovnjakom. Imamo pomembne izkušnje in znanje pridobljeno na različnih gradbiščih. Za dobro in kvalitetno opravljeno ročno in strojno asfaltiranje imamo zagotovljene kvalitetne surovine in dober strojni park.


Asfaltiranje dvorišč je pomembno opravilo za lastnike stanovanjskih hiš ali več-stanovanjskih objektov. Ureditev dovozne poti in parkirišč pomembno vpliva na izgled vsake nepremičnine, zato je asfaltiranje dvorišč ena bolj priljubljenih možnosti. Vzdrževanje take površine je namreč enostavno, asfaltirana povrišna pa je lepa na pogled in deluje prestižno ter urejeno.